PROBLÉMY

  • soudní, rozhodčí a daňové spory
  • obhajoba v trestním řízení
  • řešení přestupků a správních deliktů
  • zastupování v kárném řízení
  • insolvence, konkursy
  • dluhy, oddlužení
  • aktivní obrana proti šmejdům
  • výpověď z pracovního poměru, šikana a diskriminace v práci