problémy

Váš problém strategicky posoudíme z pohledu právních a ekonomických rizik. Dokážeme trpělivě jednat o smíru a navrhovat konstruktivní řešení. Naše zkušenost se soudními spory je dlouhodobá a intenzivní.

  • komplexní řešení sporů
  • uplatnění a vymáhání nároků
  • obrana proti uplatněným nárokům
  • řešení přestupků a správních deliktů
  • zastupování v kárném řízení
  • insolvence, konkursy, oddlužení