OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • ochrana osobnosti
  • nemajetková újma
  • rodinné spory, rozvody, péče o děti, výživné
  • osobní práva autora
  • převody majetku v rodině a zřizování souvisejících služebností
  • odpovědnost za škodu na zdraví a majetku
  • ochrana spotřebitele