osobní záležitosti

Pomůžeme Vám s Vašimi osobními záležitostmi. Budeme bránit Vaši osobnost a její projevy. Pomůžeme s řešením citlivých rodinných věcí a případů osobní odpovědnosti.

  • řešení vztahů mezi spoluvlastníky, včetně SVJ
  • převody majetku v rodině a zřizování souvisejících služebností
  • rodinné spory, rozvody, péče o děti, výživné
  • odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, nemajetková újma
  • ochrana osobnosti, obrana proti domácímu násilí