BYZNYS

 • smlouvy a dohody, smluvní řešení komplexních právních vztahů
 • všeobecné obchodní podmínky
 • převody a pronájem nemovitostí
 • akvizice, joint venture, projekty
 • právní audit (due diligence)
 • pracovní právo
 • majetková práva k dílu, ochranné známky, nezapsané značky a loga, licence
 • nekalá soutěž
 • adresné a individuální vymáhání pohledávek
 • povolení a koncese
 • obchodní společnosti, corporate governance, odpovědnost statutárního orgánu