majetek a podnikání

Budeme Vám oporou při Vašem podnikání a majetkových transakcích.

 • všeobecné obchodní podmínky a komplexní smluvní řešení
 • převody nemovitostí včetně úschov a zajištění
 • pronájem nemovitostí
 • výstavba (smlouvy s architektem, projektantem a zhotovitelem včetně zajištění)
 • akvizice, joint venture a podobné projekty
 • financování projektů včetně zajištění
 • mezinárodní obchod a přeprava zboží, včetně vojenského materiálu
 • právní audit (due diligence)
 • osobnostní a majetková práva k dílu, ochranné známky, nezapsané značky a loga, licence
 • nekalá soutěž, reklama
 • adresné a individuální vymáhání pohledávek
 • povolení a koncese
 • obchodní společnosti, corporate governance, odpovědnost statutárního orgánu, povolení k pobytu