cena

Cena našich právních služeb vychází především z následujících zásad, poznatků a konkurenčních výhod:

  • čas strávený běžnou komunikací klientovi neúčtujeme, neboť věříme, že klient by se měl na svého advokáta obracet rád a bez obavy z narůstajících nákladů
  • důsledně oddělujeme čas strávený studiem právních přepisů, judikatury a odborné literatury a tuto činnost nikdy klientům neúčtujeme
  • vždy dbáme na to, aby právní služby nestály klienta víc než hodnota toho, čeho chtěl dosáhnout
  • čas strávený konkrétní účtovanou prací je výsledkem mnohaleté zkušenosti na straně jedné a potřebou pečlivého širokého záběru na straně druhé
  • vždy se snažíme najít způsob, jak právní službu poskytnout, a jsme velmi otevření jednáním o ceně
  • kvalitní práce má svoji cenu a laciné věci a služby jsou v konečném důsledku těmi nejdražšími

orientační hodinová sazba

První cenová nabídka vychází z našich poznatků učiněných během bezplatné konzultace. Konečná cena právních služeb však podléhá níže uvedeným zákonitostem:

  • rozsah právních služeb nelze dopředu spolehlivě odhadnout, protože do značné míry závisí na aktivitě protistrany a případně i rozhodujícího orgánu
  • vždy je třeba mít na paměti ekonomické ratio právních služeb, a proto klientům zpravidla nabízíme cenový strop