Logo Miller Miller

Podstatou našich služeb je ochrana zájmů klienta. Všechno ostatní jsou nástroje, které je třeba vybírat a přizpůsobovat konkrétnímu klientovi a konkrétní situaci. Přitom není neobvyklé, když zájmy klienta zjišťujeme a definujeme až společně s ním, protože klient si na počátku nemusí být vědom všech možností a rizik.

Pro lepší představu níže uvádíme typické oblasti, kterých se naše služby zpravidla týkají.

osobní záležitosti

Pomůžeme Vám s Vašimi osobními záležitostmi. Budeme bránit Vaši osobnost a její projevy. Pomůžeme s řešením citlivých rodinných věcí a případů osobní odpovědnosti. více

majetek a podnikání

Budeme Vám oporou při Vašem podnikání a majetkových transakcích. více

problémy

Váš problém strategicky posoudíme z pohledu právních a ekonomických rizik. Dokážeme trpělivě jednat o smíru a navrhovat konstruktivní řešení. Naše zkušenost se soudními spory je dlouhodobá a  intenzivní. více

neváhejte nás kontaktovat

miller & miller advokáti, s.r.o.

Pražská 777
252 64 Velké Přílepy

ds: umnew45

ič: 093 60 859
or: MS v Praze, sp.zn. C 335129

JUDr. Irena Miller, advokátka

m: +420 777 883 634
e: irena@miller-advokati.cz

Mgr. Petr Miller, LL.M., advokát

m: +420 601 352 519
e: petr@miller-advokati.cz

www.miller-advokati.cz